Hội Y học dự phòng Việt Nam (YHDPVN) là tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tự nguyện của những người hoạt động hoặc quan tâm tới lĩnh vực YHDP, đoàn kết phấn đấu góp phần vào việc thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia về  y tế dự phòng là: “Làm giảm các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng; phát hiện sớm, khống chế kịp thời bệnh dịch, không để dịch lớn xảy ra; giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh tật; góp phần phát triển thể chất, tinh thần, nâng cao tuổi thọ, nâng cao chất lượng cuộc sống và cải thiện chất lượng giống nòi.

Mục đích của Hội YHDPVN là tập hợp đoàn kết các hội viên thông qua trao đổi thông tin, kinh nghiệm, các thành tự khoa học kỹ thuật; nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng về YHDP, góp phần xây dựng và phát triển nền YHDPVN hiện đại; tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học về YHDP góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.
      
Hội YHDPVN hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, tự chủ về tài chính, tuân thủ Hiến pháp, Pháp luật và Điều lệ Hội.
Hội YHDPVN hoạt động trên phạm vi cả nước, theo pháp luật của nước Công hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam và theo Điều lệ của Hội. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Y tế và các Bộ, Ngành có liên quan về ngành, lĩnh vực mà Hội hoạt động. Hội là thành viên của Tổng hội Y học Việt Nam.
Hội YHDPVN có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng và tài khoản riêng.
                   
Ngay sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp dành thắng lợi vẻ vang, trong bộn bề những công việc phải làm để khôi phục lại đất nước, Nhà nước non trẻ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn chú ý  tới việc phát triển các hiệp hội xã hội và nghề nghiệp. Ngày 15 tháng 4 năm 1955 Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Nghị định số 138-NV/DC/NĐ cho phép thành lập Hội Y học Việt Nam, sau đó vào tháng 10/1960 đổi tên thành Tổng hội Y học Việt nam. Tiếp ngay sau đó, ngày 6 tháng 3 năm 1961 Bộ Nội vụ đã ký quyết định cho phép Tổng hội YHVN thành lập 4 hội chuyên ngành là Hội Nội khoa, Hội Nhãn khoa, Hội Chống lao và Hội Vệ sinh phòng dịch Việt Nam, tiền thân của Hội Y học dự phòng Việt Nam ngày nay.

Hội Vệ sinh phòng dịch Việt Nam trước đây và Hội Y học dự phòng Việt Nam hiện nay luôn nêu cao và trung thành với những tôn chỉ mục đích rất cơ bản của nền Y học Dự phòng trong công cuộc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng, đó là “ Tập hợp, đoàn kết các hội viên của Hội, thông qua các hoạt động nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng về y học dự phòng, góp phần xây dựng và phát triển nền Y học Dự phòng Việt Nam hiện đại; làm giảm các yếu tố nguy cơ  của sức khỏe cộng đồng; phát hiện sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh tật; góp phần phát triển thể chất, tinh thần, nâng cao tuổi thọ, chất lượng sống và cải thiện chất lượng giống nòi; tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học về y học dự phòng,  góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe của cộng đồng”.

Hiện nay Hội YHDP Việt Nam (Nhiệm kỳ VIII, 2012-2017) có cơ cấu tổ chức trung ương  gồm Ban Thường vụ Hội với 17 ủy viên, ba (3) ban trực thuộc  (Ban Kiểm tra, Ban Tư vấn-Phản biện xã hội, Ban Khoa học Kỹ thuật), cùng một số bộ phận nghiệp vụ trực thuộc (Thi đua, Tài chính); Văn phòng Hội và Trung tâm Phát triển Sức khỏe cộng đồng (CCHD).

Hội có khoảng 1050 hội viên được cấp thẻ hội viên và sinh hoạt thường xuyên trong 90 chi hội, cùng với hàng nghìn hội viên khác là cán bộ, nhân viên hoạt động ở các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, y tế công cộng trên toàn quốc. Hội viên danh dự của Hội với trên 20 thành viên là những cán bộ có nhiều thành tích trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và cống hiến nhiều cho sự nghiệp YHDP nước nhà. Hội cũng công nhận 17 đơn vị trong nước là Hội viên tổ chức, có mối liên kết chặt chẽ với các mặt hoạt động của Hội YHDP.  

Trụ sở Hội YHDPVN đặt tại số 1. Yersin, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Điện thoại VP Hội 04. 38212568.