VĂN PHÒNG HỘI Y HỌC DỰ PHÒNG VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 1 Yersin, Hà Nội. 
Điện thoại: 04.38 212 563 (Ths. Nguyễn Thu Hương).