Để đăng ký tham dự Hội nghị, xin vui lòng ấn vào nút bên dưới và điền các thông tin theo yêu cầu vào mẫu đăng ký.

Hạn đăng kí tham dự Hội nghị:

- Thời hạn nộp bản tóm tắt đến hết ngày 15/03/2019.
- Thời gian nộp bản toàn văn đến hết ngày 15/04/2019.
- Thời gian đăng kí tham dự hội nghị đến hết ngày 25/04/2019