Ban Tổ chức Hội nghị xin trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô và Quý đồng nghiệp nộp bài và tham gia trình bày tại Hội nghị.
Quy định về gửi bài và phản hồi:

- Bản Tóm tắt được tiếp nhận kể từ ngày thông báo tới hết ngày 08/03/2019.
- Bản Toàn văn được tiếp nhận tới hết ngày 15/04/2019.

Ban tổ chức sẽ phản hồi cho tác giả chính sau khi nhận được bản Tóm tắt hay Toàn văn và hình thức trình bày miệng hay báo cáo dạng poster.

Việc lựa chọn bài đăng tải trong số Đặc biệt của tạp chí YHDP do Ban tổ chức Hội nghị quyết định, dựa trên tiêu chí về chất lượng và tính thời sự của công trình nghiên cứu. Kết quả lựa chọn có tham khảo ý kiến của tác giả, các chuyên gia thẩm định và danh sách bài được đăng sẽ được thông báo lại cho các tác giả. Các bài báo cáo có thời gian gửi bản Toàn văn tới Ban tổ chức trước ngày 14/05/2019 sẽ được xét đăng miễn phí trên tạp chí YHDP.

Các bước nộp bài viết

Bước 1: Bấm vào nút bên dưới để tới website nộp bài chính thức của hội nghị


Sau khi chọn đăng ký tài khoản, hãy điền đầy đủ thông tin cá nhân để tạo một tài khoản mới nếu là lần đầu tiên truy cập vào hệ thống nộp abstract của Hội nghị

Bước 2: Đăng nhập hệ thống nộp abstract trực tuyến của Hội nghị bằng Email và Mật khẩu đã đăng ký.

Trước khi nộp abstract, báo cáo viên vui lòng kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, trong trường hợp muốn thay đổi hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc mật khẩu, hãy chọn menu Update Author Details.
Nếu báo cáo viên đồng ý với các thông tin cá nhân đã ký, vui lòng chọn Update.

Bước 3: Nộp báo cáo

- Chọn Abstract Submission để điền đầy đủ các thông tin về abstract bao gồm: Chủ đề tham gia, Tiêu đề, Nội dung, File đính kèm và chọn Submit Abstract để nộp báo cáo
- Nếu báo cáo viên đồng ý với các thông tin về abstract, chọn Save.
- Một khi đã nộp abstract, báo cáo viên vẫn có thể chỉnh sửa abstract, hệ thống sẽ lấy bài nộp cuối cùng để chấm.
+ Để nộp một abstract mới, vui lòng chọn lại các bước như trên.
+ Trường hợp lỗi hệ thống, báo cáo viên có thể gửi email: hoiyhocduphongvn@gmail.com. Ban thư ký sẽ tiếp nhận và phản hồi tới báo cáo viên.